فروشگاه لوازم جانبی فلزیاب پیشتاز

سری کامل آنتن کوتاهسری کامل آنتن بلند
سری کامل آنتن
400,000 تومان450,000 تومان
سری کامل آنتن بشقابی میله متوسط 2سری کامل آنتن بشقابی میله متوسط 1
سری کامل آنتن بشقابی
400,000 تومان750,000 تومان
سری آنتن مسلسلی کوتاهسری آنتن مسلسلی بلند
سری آنتن مسلسلی
7,000,000 تومان9,000,000 تومان
کوئل کربنی مشکی کوتاهکوئل کربنی قرمز بزرگ
کوئل کربنی
750,000 تومان1,000,000 تومان
سری آنتن کوتاهسری آنتن معمولی
سری آنتن
200,000 تومان300,000 تومان