فلزیاب پیشتاز

بهترین دستگاه حفره یاب

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

بهترین دستگاه حفره یاب در اصل یک یابنده با توانایی تشخیص حفره طبیعی از حفره دست‌ساز انسان یا تغییریافته توسط انسان می‌باشد و حفره‌های شکل‌گرفته از تغییرات لایه‌های زمین یا ترکیب جابجایی خاک یا فشار جریان میدان‌ها برهم می‌تواند شرایط حفره را برای یابنده حفره یاب یا دستگاه حفره یاب ایجاد نماید که باید دستگاه حفره یاب دارای قدرت تشخیص در مدار خود برای جداسازی این شرایط حفره یا تغییرات زمین یا فشار میدان‌ها بر هم باشد.

اصول طراحی مدار دستگاه حفره یاب باید به صورتی باشد که بتواند عوامل خطا شبه حفره دست‌ساز انسان را تشخیص و تبعیض و جداسازی نماید و مدار حفره یاب برای ایجاد ارتباط در تشخیص در تنظیمات باشد یا مدار به صورتی طراحی‌شده باشد که با تغییر تنظیمات بتوان این دسته حفره در حالت طبیعی را تشخیص یا تبعیض یا تفکیک نموده و تنها دستگاه‌های حفره یاب که چنین توانایی را دارد که می‌توان با تغییر تنظیمات حفره طبیعی یا تغییرات زمین را که شبه حفره دست‌ساز انسان خود را نشان می‌دهد یابنده یا دستگاه فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم یا تنظیمات سطح و حجم و دیگر تنظیمات مرتبط می‌باشد

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات