فلزیاب پیشتاز

ترشهولد چیست؟

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

در مفهوم فلزیاب مغناطیسی با فلزیاب فرکانسی یا یابنده فرکانسی متفاوت است و ترشهولد در یابنده فرکانسی که مدار آن طبق اصول رادار با فرکانس پایین طراحی‌شده باشد برای تشخیص سطح میدان بازتاب شده از اهداف می‌باشد و تنظیمات ترشهولد سطح و حجم در هر نوع یابنده فرکانسی کاربردهای متفاوتی به نسبت تعیین عدد وی دی ای در ادیت و تشخیص هدف اصلی یا طلا و نقره از میدان‌های مشابه دارد.

میدان‌های مشابه جریان ترکیب و تبدیل انرژیِ و تشعشع مواد معدنی یا فلزات دیگر یا منابع است که می‌تواند بازتاب شبه هدف اصلی یا طلا و نقره یا فلز موردنظر  را داشته باشد که خود را مشابه هدف اصلی نشان می‌دهد که ترشهولد سطح و حجم در چنین وضعیتی که میدان مشابه یا شبه هدف اصلی را در بازتاب جداسازی می‌نماید تا بتوان هر نوع میدان مزاحم از منابع دیگر را با تغییر ترشهولد سطح و حجم به نسبت عدد وی دی ای در ادیت تشخیص داده و این شرایط در ترشهولد سطح و حجم خاص یابنده‌های فرکانسی طبق اصول رادار است و این نوع عملکرد ترشهولد سطح و حجم یکی از موارد کاربرد تنظیمات ترشهولد سطح و حجم یا تنظیمات مرتبط با سطح و حجم است.

کار ترشهولد چیست؟

یکی از کارهای ترشهولد THRESHOLD در مدارات راداری تعیین و تشخیص سطح میدان بازتاب شده است و برای همین در حالت عادی به آن ترشهولد سطح و حجم میگویند.

ترشهولد در مدارات رادارهای فرکانسی Frequency radar از فرکانس بالا تا فرکانس پایین برای رادارهای هوایی و انواع رادار زمینی و رادار زمینی دستی و فلزیاب یا یابنده یا معدن یاب از نوع فرکانسی دارای مدارات رادار تشخیص شرایط سطح بازتاب میدان فلزات و اهداف و هواپیما و اجسام و مواد معدنی و منابع می‌باشد که ارتباط مستقیم با تفکیک در عدد وی دی ای VDI در ادیت و تنظیمات مرتبط با تفکیک و تنظیمات تشخیص در دیگر قسمت‌های تشخیص مدار دارد.

بیشتر بخوانید: فلزیاب چیست و چگونه کار میکند؟ 

فلزیاب فرکانسی تعیین ترشهولد زمان تمرین

ترشهولد سطح و حجم خاص رادارهای فرکانسی و یابنده‌های فرکانسی است و در اصل مدار رادارها در فرکانس بالا یا پایین در تشخیص توان اندازه‌گیری میدان اهداف را دارند و یک دلیل آن شرایط انتشار فرکانس درحرکت بر روی خطوط موازی و هم‌عرض است که وابسته به میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت مربوط به میدان فرکانس می‌باشد.

در زمان تمرین نیز باید تنظیمات ترشهولد سطح و حجم را با دقت تنظیم نمایید تا بتواند هدف تعیین‌شده در عدد وی دی ای در ادیت به‌خوبی قابل‌تشخیص باشد و برای زمان تمرین هدف هر میزان هم بزرگ باشد باز می‌توان با اعداد وسطی ترشهولد بالا امکان پاسخ بر روی هدف نمونه وجود دارد و این یک امر طبیعی است و این در یک حالت مربوط به سیگنال ضعیف هدف نمونه موردنظر در زمان تمرین نیز می‌باشد.

بیشتر بخوانید: فلزیاب فرکانسی و ویژگی های آن

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات