فلزیاب پیشتاز

بهترین دما برای کار با فلزیاب

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

بهترین دما برای کار با فلزیاب یا یابنده بستگی به نوع طراحی مدار و انتشار مغناطیس یا انتشار فرکانس دارد و در یابنده مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار یا ردیاب مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور یا سیستم با شکل موج وجود سرما باعث کاهش توان در نفوذ و حرکت مغناطیس می‌گردد.

گرما زیاد نیز در یابنده مغناطیسی اثر پراکندگی در جریان مغناطیس نسبت به جریان دما سطح زمین در حین جستجو دارد ولی در فلزیاب از نوع فرکانسی طبق اصول رادار فرکانسی با جریان انتشار فرکانس پایین حرکت و نفوذ سرما و گرما بیش‌ازاندازه زیاد اثر متقابلی نمی‌گذارد فقط در سرما سرعت حرکت عبوری فرکانس میزانی آرام تر شده یا کاهش‌یافته و میدان فرکانس و میدان‌های مرتبط با فرکانس در طبقه باند رادارهای فرکانسی در سرما نفوذ و حرکت دقیق خود را در تعداد به زمان یا پیوستگی در حالت پیاپی داشته و سرما اثری بر حرکت فرکانس ندارد.

گرما در جریان حرکت فرکانس و نفوذ فرکانس نیز اثر زیادی نخواهد داشت ولی فرکانس در گرما میزانی سرعت بالاتر یا متعادل‌تری  خواهد داشت و میدان فرکانس و میدان‌های مرتبط با فرکانس در طبقه باند رادارهای فرکانسی در گرما نفوذ و حرکت دقیق خود را در تعداد به زمان یا پیوستگی در حالت پیاپی داشته و گرما اثری بر حرکت دقیق فرکانس ندارد و این جریان تشخیص در فرکانس مربوط به رادار فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم قابل استناد است و برای این است که رادار های فرکانسی می‌توانند در هوای بسیار سرد یا گرما هواپیما و اجسام در آسمان تشخیص داده و تفکیک و تبعیض را قائل می‌شود.

برای خرید انواع فلزیاب با ما تماس بگیرید.

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات