فلزیاب پیشتاز

طلایاب از چند متری طلا را تشخیص می دهد؟

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

موضوع بیان‌شده که طلایاب از چند متری طلا را تشخیص می‌دهد دو جریان متفاوت را پیش میاورد در مرحله اول هر یابنده یا فلزیاب که طلا را در عمق تفکیک نماید می‌توان به آن طلایاب گفت ولی نه اینکه این دستگاه که طلا را درعمق تفکیک می‌نماید گنج یاب است یا طلایاب خاص پیدا نمودن فقط گنج است.

در مرحله دوم طراح مدار یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب توانایی تفکیک طلا در عمق در زمان طراحی موردنظر قرار می‌دهد و ایجاد توان و قدرت ردیابی و شعاع زنی و عمق زدن همه بنابر علم طراح است که در اصول کار آن یابنده بکار می‌برد.

مطلب پیشنهادی: فلزیاب چیست و چگونه کار می‌کند؟

اینکه طلایاب یا فلزیاب طلا را از چه فاصله و در چه عمقی تشخیص می‌دهد یا تفکیک می‌کند وابسته به نوع طراحی و تکنولوژی و علم طراح دارد و یک فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب می‌تواند با شرایطی طراحی گردد که در نوع فرکانسی با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم مانند THRESHOLD ترشهولد سطح و حجم طلا را در عمق بسیار زیاد بنابر نوع طراحی مدار و شرایط باند فرکانسی خود تفکیک نماید.

طلایاب

طلایاب و شرایط خاص تفکیک فلزات بخصوص طلا

فلزیاب METAL DETECTOR یا یابنده DETECTOR که بخواهد فلزات بخصوص طلا GOLD را با دقت تفکیک نماید باید خصوصیات تشخیص مداری و نحوه جداسازی با تنظیمات را دارا باشد و فلزیاب یا یابنده که شرایط تفکیک خاص طلا و نقره و فلزات دیا مغناطیس را می‌تواند تشخیص دهد.

در بهترین شرایط وضعیت جریان میدانی ویژه با بار الکتریکی مثبت را دارا هست که این خصوصیات خاص یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی است که می‌تواند شرایط ویژه طلا و نقره و فلزات دیا مغناطیس دارا است و فلزیاب که خاص تفکیک طلا است باید فلزات دیگر را نیز با تغییر تنظیمات جداسازی نموده یا تفکیک نماید.

باید بتواند شرایط تشخیص و تفکیک طلا GOLD را از دیگر منابع و فلزات و ذرات مزاحم برای تشخیص داشته باشد تا بتواند فلزیاب یا یابنده مخصوص طلا باشد و فلزیاب فقط طلا را می‌تواند با اصول درست تفکیک از دیگر منابع جداسازی نماید.

در صورتی که فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI از نوع فرکانسی یا فلزیاب جذبی باشد مسلماً می‌تواند خصوصیات مخصوص تفکیک نقره و طلا و فلزات دیا مغناطیس در عمق برای جستجو خاص را دارا باشد.

فلزیاب ویژه کشف طلا و فلزات گرانبها مانند طلا

خصوصیات تفکیک فلزات گران‌بها بخصوص طلا و نقره در ذات تشخیص در یابنده و فلزیاب و رادار زمینی دستی و معدن یاب از نوع فرکانسی با تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم می‌باشد.

اینکه از نظر تجاری بعضی ابراز می‌نمایند یابنده یا فلزیاب فقط خاص یا مخصوص پیدا نمودن طلا رادارند از دیدگاه علمی در بازتاب قابل‌قبول نیست زیرا در سطح میدانی منابع دیگر در بازتاب در جریان می‌تواند شبه طلا یا فلزات دیا مغناطیس باشد و شرایط ترکیب و تبدیل در جریان جداسازی در مدار یابنده که فقط خاص یک فلز یا منبع یا مواد معدنی باشد وجود ندارد.

تفکیک طلا در مرحله اولیه نشان کار فلزیاب

تفکیک طلا برای این برای ارزیابی قدرت کار یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی مورد نظر است که طلا یا دسته ای از فلزات پارا مغناطیس بر جریان مغناطیس وارد شده بر خود واکنش منفی نخواهند داشت و به مغناطیس پاسخ مثبت نمی‌دهد و میدان گردابی دفعی را پدید میاورد.

طلا به سختی به سیگنال جریان یابنده ها پاسخ می دهد و توان عمق را با طلا می‌توان در نظر گرفت از آنجا که بار الکتریکی الکترون میدان الکتریکی طلا مثبت است یابنده های مغناطیسی مانند پالسی و وی ال اف یا تی ار و … توان تشخیص طلا در عمق را ندارند.

مگنتومتر و تسلا و یون یاب به دلیل نداشتن توان تشخیص جریان میدان الکتریکی و بار الکتریکی مثبت در فلزات قدرت تشخیص طلا را حتی با عمر زیاد را ندارد و یابنده باید در جریان کار تشخیص خود بتواند جریان الکترون و بار الکتریکی و میدان های شکل گرفته از الکترون در مولکول فلزات و طلا و اهداف و منابع و ذرات مزاحم و مواد معدنی و سنگ ها و کانیها را تشخیص داده تا وضعیت یابنده بودن آن مورد تائید و بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

سیستم یابنده یا فلزیاب فرکانسی که آنتنی و تصویری است که دارای تنظیمات ادیت یا عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم است در هر شرایطی همان هدف که در عدد وی دی ای تعیین میگردد تشخیص می دهد و در محدوده ای که تست میشود انواع فلزات و منابع وجود دارد و فقط به هدف مورد نظر پاسخ می دهد و شرایط فیلتر یا آنالیز در جهت تشخیص در تصویری آن و نوع عملکردی در آنتنی وجود دارد.

منابع:

https://orientdetectors.com/how-do-gold-detectors-work

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات