فلزیاب پیشتاز

مفهوم تفکیک فلزات

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

فلزیاب تفکیک و تبعیض در هر نوع یابنده در اصل تشخیص یک هدف یا فلز تعیین‌شده در تنظیمات می‌باشد و در فلزیاب تفکیک دار یا یابنده تفکیک دار اصول تفکیک و تبعیض فلزات از همدیگر شرایط خاص جداسازی است.

جداسازی فلزات و اهداف و منابع و مواد معدنی از همدیگر در فلزیاب تفکیک دار یا یابنده تفکیک دار بنابر تشخیص میدان فلزات و اهداف است و مفهوم تفکیک و تبعیض در فلزیاب و یابنده در این است که یک هدف یا فلز مورد نظر را در تنظیمات تفکیک و تبعیض تعیین نموده و سیستم یابنده یا فلزیاب همان فلز یا هدف تعیین‌شده در تنظیمات را جداسازی نماید.

برای تفکیک و تبعیض در هر نوع فلزیاب که در طبقه تفکیک دار و تبعیض دار قرار بگیرد  استفاده از عدد وی دی ای در ادیت بنابر جدول تفکیک و تشخیص الزامی است.

در اصل هر نوع فلزیاب تفکیک دار باید با عدد وی دی ای در ادیت عمل تبعیض و تفکیک را برای تشخیص انواع فلزات به انجام رساند و برای تشخیص فلزات و طلا و نقره و اهداف عدد وی دی ای در ادیت اصول تفکیک و تبعیض در همه یابنده‌ها تفکیک دار در دنیا می‌باشد و خصوصیات یک فلزیاب تفکیک دار با عدد وی دی ای در ادیت قابل قبول است.

فلزیاب

طراحی فلزیاب در نوع عامل دقت در تفکیک

فلزیاب یا یابنده رادار زمینی دستی زمانی می‌تواند با دقت تفکیک را به انجام برساند که در مرحله اولیه بتواند طلا، فلزات یا مواد معدنی و منابع را با میدان مثبت در عمق تفکیک نماید. 

طراح فلزیاب ها در نظر گرفته است که با نوع تنظیمات طبقات متفاوت فلزات و مواد معدنی طبق تنظیمات مجزا تفکیک نمایند و در چنین شرایطی طراح وضعیت قدرت تفکیک برای جداسازی دیگر فلزات و منابع و مواد معدنی را در تنظیمات مجزا تفکیک می‌نماید. 

یابنده یا فلزیاب مختص تفکیک با دقت بالا باید شرایط تفکیک طلا را با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT را در عمق داشته باشد و یابنده یا فلزیاب مختص تفکیک طراحی می‌گردد. 

در بهترین شرایط باید طلا GOLD را در عمق تفکیک نماید و نوع طراحی در شرایط تفکیک در مدار عامل تفکیک دقیق در یابنده یا فلزیاب می‌باشد و نوع انتشار فرکانسی یا مغناطیسی بودن خود شرایط تفکیک دقیق را شکل می‌دهد. 

فلزیاب طراحی مختص تفکیک جریان میدان مثبت و منفی

میدان مثبت در اصل مربوط به فلزات دیا مغناطیس، فلزات غیر مغناطیس یا مواد معدنی و منابع و کانی‌ها و سنگ‌های می‌باشد که جریان الکترون آن‌ها دارای شرایط بار الکتریکی مثبت است و به‌سختی میدان پذیر هستند و بیشتر بر دیگر میدان‌ها اثر مستقیم می‌گذارند.

در اصل منابع و فلزاتی که در اثر مرور زمان در آن‌ها حالت مغناطیسی یا یونیزه یا پوسیده شدن شکل نمی‌گیرد، که بالاترین این دسته فلزات و منابع طلا و نقره و مس و آلومینیوم هستند و میدان منفی در اصل مربوط به فلزات مغناطیس، فلزات دیا مغناطیس یا مواد معدنی و منابع و کانی‌ها و سنگ‌های می‌باشد که جریان الکترون آن‌ها دارای شرایط بار الکتریکی منفی است و میدان پذیر هستند و بیشتر بر از دیگر میدان‌ها اثر مستقیم نیز می‌گیرد.

در اصل منابع و فلزاتی که در اثر مرور زمان در آن‌ها حالت مغناطیسی یا یونیزه یا پوسیده شدن شکل می‌گیرد که بالاترین این دسته فلزات و منابع آهن و فلزاتی هستند که تغییر حالت در طول زمان خواهند داشت و جریان طراحی مدار فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب باید طبق اصولی در انتشار باشد که بتواند توانایی تشخیص دقیق فلزات مغناطیسی و غیر مغناطیسی را داشته باشد.

یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی میدان مغناطیس دارد و دارای بار الکتریکی منفی است و فلزات مغناطیسی یا منابع مغناطیس یا میدان پذیر که بار الکتریکی منفی دارند را بهتر تشخیص می‌دهد و یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی با عدد وی ی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم در جریان انتشار توان با بار الکتریکی مثبت را دارد.

قدرت تفکیک فلزات غیر مغناطیس که یونیزه و پوسیده نمی‌شوند و دارای بار الکتریکی مثبت هستند مانند طلا و نقره را به‌راحتی در عمق تشخیص می‌دهد و چون مدار رادار فرکانسی در بازتاب طبق تنظیمات نیز توان تفکیک دارد قدرت تفکیک فلزات مغناطیسی را نیز طبق تنظیمات برای جداسازی و تفکیک دارا است. 

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات