فلزیاب پیشتاز

فلزیاب فرکانسی و ویژگی های آن

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

فلزیاب فرکانسی یکی از دستگاه‌های الکترومغناطیسی است که برای شناسایی فلزات در زمین به کار می‌رود. این دستگاه با تولید موج‌های الکترومغناطیسی با فرکانس بالا، به تحلیل انعکاس و پراکندگی این موج‌ها در برابر فلزات می‌پردازد که دانستن ویژگی ها به نحوه خرید فلزیاب فرکانسی کمک میکند. در این مطلب به ویژگی های فلزیاب فرکانسی می پردازیم، با ما همراه باشید.

فلزیاب فرکانسی تشخیص دیواره هدف​

دیواره هدف در مختصات یابی یا جستجو با رادار فرکانسی در اصل محدوده بازتاب میدان در زمان تابش جریان میدان در حالت زاویه‌ها در اطراف اهداف شکل می‌گیرد که این زاویه‌ها در اصل دیواره‌های اطراف هدف را شکل می‌دهند.

در نقاط ویژه و مشخص این فشار جریان حرکت در خطوط منحنی در اطراف هدف پدید میاید که دیواره اهداف هستند و جریان شکل‌گیری محدوده دیواره اطراف هدف از وجود زاویه در بازتاب خطوط میدانی الکترومغناطیس بازتاب شده از میدان هدف در این نقاط نیز پدید میاید.

دیواره محدوده اطراف هدف و مرکز هدف در موقعیت تشخیص زاویه بازتاب میدان الکترومغناطیس نیز شکل می‌گیرند و بازتاب برگشت در میدان‌ها از فاصله دور با دستگاه‌های یابنده فلزات در نوع مکان‌یاب دوربرد در دسته یابنده فرکانسی با اصول مدارات رادار فرکانسی انجام‌شدنی است.

دیواره اهداف در محدوده خطوط منظم در اطراف هدف شکل می‌گیرید که در اصل زاویه‌های از بازتاب  پرفشار در حالت تغییر میدان از ارسال اولیه فرکانس در جریان بازتاب در این نقاط می‌باشد که تشخیص زاویه ال یا دیواره خارجی و نقطه ال اف و دیواره داخلی در جریان سیستم یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در نوع فرکانسی با تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم قابلیت تشخیص دارد زیرا جریان تشخیص طبق اصول مدارات رادار فرکانسی با انتشار فرکانس پایین انجام می‌شود.

فلزیاب فرکانسی نفوذ صوت در خاک

نفوذ صوت در خاک به صورتی انجام‌شدنی است که همراه فرکانس پایین با شرایط منتشرشده از مدارات طبق اصول رادار فرکانسی باشد و در جریان انتشار فرکانس پایین قدرت نفوذ پدید میاید که خود فرکانس انتشاریافته از مدارات بنابر اصول رادار فرکانسی در ذات خود شرایط صوت را بطور طبیعی دارد.

در زمانیکه فرکانس پایین از یک مدار رادار فرکانسی به همراه فرکانس مربوط به مدارات التراسونیک یا سنسورهای صوتی فرکانسی منتشر می‌گردد به‌راحتی به‌صورت مستقیم به عمق زمین نفوذ می‌کند در مرحله اولیه خود فرکانس پایین که از مدارات رادار فرکانس منتشر می‌گردد قدرت ایجاد فرکانس صوتی پایین دارد.

در کنار چنین توانایی در فرکانس منتشر را مدارات رادار فرکانسی وجود اشتراک فرکانس صوتی التراسونیک یا دیگر سنسورهای فرکانسی صوتی با یکدیگر قدرت نفوذ به هم برای تفکیک و تبعیض فلزات و طلا و نقره به‌راحتی به انجام می‌رسد درنتیجه یکی از عوامل نفوذ صوت در خاک به‌صورت مستقیم شرایط طراحی مدار فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با تنظیمات تفکیک و تبعیض در عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم طبق اصول مدارات رادار فرکانسی با انتشار فرکانس پایین می‌باشد.

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات