فلزیاب پیشتاز

آشنایی با خطای فلزیاب ها؛ علت و عوامل ایجاد

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

خطای فلزیاب در عبور از روی طلا یا فلزات می‌تواند با برداشتن آن طلا از محدوده اولیه یا نبودن طلا و عبور مجدد سر جست‌وجو گر فلزیاب بر روی همان محل ایجاد گردد و در صورت برداشتن یا نبودن طلا یا هدف در همان نقطه قبلی فلزیاب دوباره واکنشی را از خود ایجاد نماید که در زمان وجود طلا یا هدف از خود نشان داده‌است که این خطا در نحوه عملکرد فلزیاب می‌باشد.

چگونگی تشخیص خطا زمین و خطا اپراتوری با خود اپراتور یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب آنتنی یا فلزیاب تصویری در مختصات یابی درست و تعیین درست تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم است.

خطای فلزیاب سنگ کانی

خطای فلزیاب می‌تواند از شرایط متفاوت باشد و عمدتاً سنگ‌ها و کانی‌ها یا مواد معدنی و منابع که دارای شرایط حرارت بالا یا دمای بالاتر نسبت به وضعیت دیگر منابع و مواد معدنی صحنه کار باشد موجب خطای فلزیاب تصویری یا فلزیاب آنتنی یا ردیاب در تشخیص حفره یا چاه یا کانال یا تونل می‌شود.

این وضعیت حرارت در سنگ‌ها یا کانی‌ها علائمی را به شکل حفره یا چاه یا جای خالی یا تونل یا جای دست‌خورده منعکس نموده که به آن HOTROCK میگویند که در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی از نوع فلزیاب تصویری یا آنتنی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD می‌توان این خطاها را تشخیص داده یا از دید فلزیاب حذف نمود.

فلزیاب خطای زمین معدل‌گیری

منابع و مواد معدنی و کانی‌ها و سنگ‌های هستند که به‌طور طبیعی سیگنال شبه هدف موردنظر بخصوص طلا را بازتاب می‌دهند و این ایراد زمین صحنه کار است که با فلزیاب فرکانسی که عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم دارد با تغییر تنظیمات می‌توانید این خطا زمین را تشخیص دهید.

هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است و می‌توان یک عدد بالاتر یا پائین تر از عدد وی دی ای موردنظر یا اعداد مربوط به پول تاب را بدهید در صورتی که به یک نقطه مشترک با عدد وی دی ای موردنظر پاسخ دهد هدف اصلی نمی‌باشد و اعداد متفاوت در ترشهولد نسبت عدد وی دی ای موردنظر را نیز می‌توان استفاده نمود تا وضعیت شرایط معدل‌گیری از منابع دیگر نسبت به هدف اصلی مشخص گردد البته راهکارهایی دیگری نیز برای تشخیص در حالت معدل‌گیری وجود دارد.

فلزیاب فرکانسی تنظیمات تشخیص خطا

زمین هر منطقه منابع و کانی‌ها متفاوت از منطقه دیگر را دارا است که این تفاوت نوع لایه‌های زمین از نظر کانی‌ها و سنگ‌ها می‌تواند هرکدام خطا مربوط به خود را برای تشخیص فلزیاب یا یابنده به همراه داشته باشد که در هر نوع یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی که تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم را دارد.

اپراتور یا کاربر طبق دستورالعمل‌ها می‌تواند با تعیین یا تغییر تنظیمات خطا زمین در آن محدوده را مشخص نماید و با تعیین و تغییر تنظیمات اپراتور یا کاربر می‌تواند انواع خطا زمین که ترکیب میدانی شبه هدف اصلی را بازتاب نماید جداسازی نماید البته در بعضی مناطق متفاوت با ترکیب لایه‌های گوناگون می‌تواند شرایط خطا زمین یکسان یا نزدیک به هم باشد.

خطای دستگاه نقطه زن مغناطیسی

خطای دستگاه نقطه زن مغناطیسی از نوع شرایط تشخیص مدار نقطه زن مغناطیسی می‌باشد و این دسته دستگاه‌های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و …. وضعیت متعادلی را برای تفکیک و بخصوص تشخیص فلزات مانند طلا در عمق را ندارند.

این شرایط بستگی به وضعیت طراحی مدار آن فلزیاب نقطه زن نیز دارد و دستگاه فلزیاب نقطه زن که طراحی مدار آن تشخیص وضعیت تغییرات مغناطیسی یا سنجش مغناطیس باشد در روش حرکتی با سر جستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی دچار خطا شده.

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات