فلزیاب پیشتاز

چگونه فلزیاب طلا را شناسایی می‌کند؟

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

اینکه یابنده یا فلزیاب در زمان تست توان تفکیک طلا را در عمق دارد مهم‌ترین موضوع است و با چنین شرایطی طراح آن مشخص است با اصول تکنولوژی پیشرفته روز دنیا کار طراحی را انجام داده است. اینکه از چه نوع قطعات یا لوازم و به چه شکل در طراحی مدار بهره برده شده است دیگر مطرح نیست بلکه مهم این است که آن فلزیاب توان تفکیک طلا را در عمق داشته و با تغییر تنظیمات دیگر فلزات را می‌تواند جداسازی و تفکیک نماید.

اینکه فلزیاب خاص طلا چگونه کار می‌کند در اصل به سادگی قابل تشخیص و مشخص است و چگونگی کار یابنده تفکیک دار با تست طلا در عمق مشخص و تائید قرارمی‌گیرد و یابنده یا فلزیاب که خاص طلا چگونه عمل می‌کند در مرحله اول مشخص است که طراحی مدار آن یابنده برای تفکیک طلا در عمق نیز کاربرد دارد و این دسته یابنده که می‌تواند طلا را در عمق تفکیک نماید در صورتی که در دسته یابنده‌های پیشرفته باشد با تغییر تنظیمات می‌تواند دیگر فلزات و منابع مزاحم و کانی‌ها و سنگ‌ها را تشخیص داده و مشخص نماید.

فلزیاب از چند متری طلا را تشخیص می‌دهد؟

موضوع بیان‌شده که فلزیاب یا طلایاب از چند متری طلا را تشخیص می‌دهد دو جریان متفاوت را پیش میاورد در مرحله اول هر یابنده یا فلزیاب که طلا را در عمق تفکیک نماید می‌توان به آن طلایاب گفت ولی نه اینکه این دستگاه که طلا را درعمق تفکیک می‌نماید گنج یاب است یا طلایاب خاص پیدا نمودن فقط گنج است.

در مرحله دوم طراح مدار یابنده یا فلزیاب توانایی تفکیک طلا در عمق در زمان طراحی مورد نظر قرار می‌دهد و ایجاد توان و قدرت ردیابی و شعاع زنی و عمق زدن همه بنابر علم طراح است که در اصول کار آن یابنده بکار می‌برد و اینکه فلزیاب طلا را از چه فاصله و در چه عمقی تشخیص می‌دهد یا تفکیک می‌کند وابسته به نوع طراحی و تکنولوژی و علم طراح دارد و یک فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب می‌تواند با شرایطی طراحی گردد که در نوع فرکانسی با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم مانند THRESHOLD ترشهولد سطح و حجم طلا را در عمق بسیار زیاد بنابر نوع طراحی مدار و شرایط باند فرکانسی خود تفکیک نماید

فلزیاب شرایط خاص تفکیک فلزات بخصوص طلا

فلزیاب که بخواهد فلزات بخصوص طلا را با دقت تفکیک نماید باید خصوصیات تشخیص مداری و نحوه جداسازی با تنظیمات را دارا باشد و فلزیاب یا یابنده که شرایط تفکیک خاص طلا و نقره و فلزات دیا مغناطیس را می‌تواند تشخیص دهد در بهترین شرایط وضعیت جریان میدانی ویژه با بار الکتریکی مثبت را دارا هست که این خصوصیات خاص یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی است که می‌تواند شرایط ویژه طلا و نقره و فلزات دیا مغناطیس دارا است.

فلزیاب که خاص تفکیک طلا است باید فلزات دیگر را نیز با تغییر تنظیمات جداسازی نموده یا تفکیک نماید و باید بتواند شرایط تشخیص و تفکیک طلا GOLD را از دیگر منابع و فلزات و ذرات مزاحم برای تشخیص داشته باشد تا بتواند فلزیاب یا یابنده مخصوص طلا باشد و فلزیاب فقط طلا را می‌تواند با اصول درست تفکیک از دیگر منابع جداسازی نماید و در صورتی که فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI از نوع فرکانسی یا فلزیاب جذبی باشد مسلماً می‌تواند خصوصیات مخصوص تفکیک نقره و طلا و فلزات دیا مغناطیس در عمق برای جستجو خاص را دارا باشد.

فرکانس طلا در ردیاب آنتنی

فرکانس طلا در ردیاب آنتنی یا هر نوع فلزیاب آنتنی یا یابنده از نظر قوانین بازتاب فرکانس یک شکل است و برای هر نوع یابنده که توان تفکیک طلا را در عمق دارد جریان انتشار فرکانس یکی است و تفاوتی نمی‌کند و فقط تفاوت نوع انتشار در طبقه‌بندی مدار طبق اصول رادار در باندهای متفاوت با فرکانس پایین است.

اینکه فرکانس در ردیاب آنتنی برای تفکیک طلا در عمق در بازتاب متفاوت است خارج از اصول جهت حرکت فرکانس در انتشار برای مسیر بازتاب است و انتشار فرکانس برای تفکیک عملی اصولی و علمی نیست و اصل جداسازی برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در جهت بازتاب است و در بازتاب است که همه یابنده‌های فرکانسی می‌تواند بهترین جداسازی برای تفکیک را به همراه داشته باشد و هر نوع یابنده که قدرت تفکیک دارد از جریان یکسان در اصول عملکردی برای تفکیک بهره می‌برد و ردیاب آنتنی اگر از دسته یابنده آنتنی با اصول رادار باشد در هر دسته باند مدارات راداری باشد می‌تواند بازتاب برگشت فرکانس تفکیک نماید.

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات