فلزیاب پیشتاز

فلزیاب اسکنر تصویری چیست؟

فلزیاب اسکنر تصویری

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

اکنون علم و تکنولوژی در سطح بالایی قرار دارند و همین موضوع باعث پیشرفته‌تر شدن بهترین فلزیاب های اسکنر تصویری نسبت به دهه‌های قبل شده است. اگر کمی در بازار فروش فلزیاب‌ها بگردید یا سرچ ساده در مورد فلزیاب یا گنج یاب بکنید متوجه خواهید شد که این دستگاه‌ها دارای مدل‌های مختلفی با کارایی خاص و قابلیت‌ها ویژه هستند .

یافتن بهترین اسکنر تصویری بازار براسا قابلیت‌هایی که دارند کار خیلی سختی نمی‌باشد اما بهترین اسکنرتصویری از دید کاوشگران متفاوت می باشد دلیل اصلی ان نیز این است که ببینید کدام دستگاه فلزیاب هایی که برای کشف اشیاء ها در زمینی ومحیط که شما میخواهید کاوش کنید عملکرد بهتری دارد.

بیشتر بخوانید: فلزیاب چیست و چگونه کار میکند؟ 

فلزیاب تصویری سوپر هانکس

فلزیاب اسکنر تصویری ترشهولد

در مدار اصلی فلزیاب اسکنر تصویری تنظیمات سطح و حجم مانند ترشهولد است که میزان سطح بازتاب میدان اهداف و منابع را تشخیص می‌دهد.

تنظیمات سطح و حجم مانند ترشهولد در نرم‌افزار هر نوع یابنده اسکنر تصویری برای تشخیص هدف موردنظر توسط طراح قرار داده‌شده است و با تنظیمات نرم‌افزار آن ارتباط مستقیم دارد .

این نوع شرایط که مدار ترشهولد سطح و حجم دارد فقط خاص یابنده اسکنر تصویری طراحی‌شده طبق اصول رادار فرکانسی است که با انتشار فرکانس پایین عمل می‌نماید و دارای تنظیمات عدد وی دی ای در ویرایش و ترشهولد سطح و حجم می‌باشد.

فلزیاب اسکنر تصویری فرکانسی جذب و ترکیب میدانی

انتشار فرکانس در باند رادار برای اینکه اهداف را تشخیص داده و مشخص نماید ابتدا فشار میدانی بر روی سطح هدف موردنظر را داشته و سپس فرکانس منتشره بر میدان درونی هدف واردشده و با وارد نمودن عمل فشار میدانی بر سطح هدف شرایط وارد شدن فرکانس بر میدان دورنی هدف انجام‌شده.

سپس میدان فرکانس فلزیاب اسکنر تصویری فرکانسی بر میدان هدف موردنظر حالت جذب و ترکیب را گرفته و سپس عمل تبدیل انجام‌شده و میدان ترکیب و تبدیل‌شده در حالت بازتاب قرارگرفته و بازتاب میدان هدف موردنظر که در تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم تعیین‌شده است را جداسازی نموده.

بعد از آن عمل تفکیک و تبعیض را به انجام رساند و فلزیاب اسکنر تصویری به زمین که طراحی‌شده طبق اصول رادار با فرکانس پایین است برای تفکیک فلزات در عمق از این قانون انتشار در جذب و ترکیب بازتاب میدان اهداف طبق تنظیمات بهره می‌برد.

بیشتر بخوانید: فلزیاب فرکانسی چیست و چگونه کار می‌کنند؟

فلزیاب اسکنر تصویری نرم‌افزار مشترک

نرم‌افزار یک عامل جانبی در فلزیاب اسکنر تصویری است  و می‌توانند مشترکاً در چند نوع سیستم یابنده استفاده شوند ولی در اصل تفاوت تشخیص نرم‌افزارها در نوع طراحی مدار آن یابنده اسکنر تصویری است و اثر دستورات و عملکرد مدار اصلی است که به نرم‌افزار منتقل می‌گردد

لازم به ذکر است، هرگونه اسکنر تصویری درصورتی ‌که مدار آن طراحی‌شده طبق اصول رادار باشد و از فرکانس پایین در انتشار برای تفکیک و تبعیض در بازتاب میدان اهداف بهره ببرد مسلماً به عمق زمین نفوذ خواهد کرد.

فلزیاب اسکنر تصویری لکه رنگ

رادار تصویری به زمین با فرکانس بالا به عمق زمین نفوذ می‌کند، در هر نوع اسکنر تصویری در اصل با لکه رنگ و عدد وی دی ای در ادیت نوع اهداف را بر روی صفحه نمایشگر آشکار و مشخص می‌نماید.

فلزیاب اسکنر تصویری باید قدرت تشخیص فلزات و بخصوص طلا را در عمق با لکه رنگ طبق تنظیمات در مدار اصلی و سپس در فیلتر و انالیز بعد از تصویرگیری داشته باشد به شرط آنکه اصول علمی و فنی دستورالعمل را اپراتور یا کاربر رعایت نموده باشد.

فلزیاب اسکنر تصویری هدف در دید تنظیمات درست

اپراتور یا کاربر در زمان جستجو باید از محدوده‌ای تصویربرداری نماید که در محدوده هدف باشد و هدف در دید قرار داشته باشد تا بازتاب برگشت میدان هدف به‌درستی به سیستم برسد تا بتواند آن هدف را تشخیص دهد یا در اصل دقیقاً نقطه مرکز هدف را تصویربرداری نماید امکان سیستم هدف موردنظر را تشخیص می‌دهد و به نرم‌افزار منتقل می‌کند.

بعد از تصویرگیری با انجام فیلتر یا آنالیز یا تغییر در تنظیمات نرم افزار هدف تعیین‌شده در صورتی که در دید سیستم قرارگرفته باشد در صفحه نمایشگر به‌صورت عدد وی دی ای در ادیت یا لکه رنگ در نرم‌افزار آشکار می‌گردد و در کل تفکیک و تبعیض هدف موردنظر با تعیین در تنظیمات است که توسط اپراتور یا کاربر اعمال می‌گردد.

سیستم بنابر دستور در بازتاب همان هدف تعیین‌شده را به‌عنوان شاخص برای تفکیک و تبعیض در نظر می‌گیرد و تعیین هدف موردنظر با تنظیمات درست توسط اپراتور یا کاربر برای تشخیص سیستم یابنده اسکنر تصویری یا فلزیاب اسکنر تصویری یا جی پی ار یا رادار نفوذکننده به زمین یا اسکنر رادار زمینی دستی از نوع فرکانسی ایجاد می‌گردد.

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات