فلزیاب پیشتاز

فلزیاب‌ آنتنی چیست؟

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

در فلزیاب‌ آنتنی همان‌طور که از اسم آن‌ها مشخص است به‌وسیله‌ی آنتن کار می‌کند. اصول اولیه و پایه کار این نوع فلزیاب‌ها به پدیده‌ای به نام دازینگ برمی‌گردد. این فلزیاب نام های دیگری مانند فلزیاب شعاع زن، فلزیاب آنتن راداری، فلزیاب فرکانسی، فلزیاب خوراک خور و ردیاب جیوه‌ای هم دارد.

ردیاب آنتنی به‌صورت کلی به دودسته تقسیم می‌شوند. ردیاب‌هایی که به هیچ نوع دستگاه الکتریکی متصل نیستند و فقط با خوراک‌دهی به آنتن‌ها کار می‌کنند و گروه دوم به یک جعبه الکتریکی متصل می‌شوند که وظیفه آن ارسال فرکانس می‌باشد. در این صورت شما قادر خواهید بود محل بیشتری را کاوش کنید.

عملاً دستگاه شعاع زمین بیشتری دارد. کار با این دستگاه‌ها آسان است اما نیاز به تمرکز و آرامش دارد تا به‌صورت دقیق بتوانید کاوش کنید. در بحث خوراک‌دهی این فلزیاب‌ها معمولاً بسته به نوع و جنس هدف که به دنبال آن هستیم می‌توانیم با آن خوراک بدهیم. خوراک‌ها معمولاً طلا ، نقره و یا جیوه می‌باشد.

فلزیاب آنتنی کوریل

کاربرد فلزیاب‌ آنتنی چیست؟

فلزیاب های آنتنی محدوده‌ای کاوش را مشخص می‌کند و بعد که محدوده کاوش کوچک شد و مطمئن شدید که در این محدوده هدفی وجود دارد، با استفاده از یک گنج یاب اسکنر تصویری محل را اسکن کنید تا بتوانید با استفاده از اطلاعات کسب‌شده نقطه قرارگیری هدف را مشخص کنید. همچنین برای نقطه زنی بهتر می‌توانید از یک دستگاه نقطه زن استفاده کنید.

فلزیاب آنتنی اصول حرکت آنتن

فلزیاب‌های آنتنی یا مکان‌یاب دروبرد در اصول کاری توانایی شعاع زنی یا ردیابی از فاصله دور برای تشخیص اهداف و فلزات و طلا و نقره را دارد و روش کار فلزیاب آنتنی یا مکان‌یاب دوربرد با حرکت سر آنتن به سمت هدف می‌باشد.

برای تشخیص محدوده و مسیر و مرکز یک هدف یا طلا یا نقره سر آنتن به جهت میدان بازتاب شده تغییر جهت می‌دهد و این اصول پایه‌ای کار فلزیاب آنتنی یا ردیاب آنتنی یا مکان‌یاب دوربرد است.

فلزیاب‌های آنتنی ضربدر مقابل هدف گام

درصحنه کار اصلی بخصوص زمانی که ترشهولد سطح و حجم بر روی بالاترین عدد خود می‌باشد در زمانی که با جفت دسته آنتن موازی مقابل هدف بین نقطه دیواره داخلی ام و آن قرار می‌گیرید در مسیر مقابل هدف به سمت مرکز هدف حرکت می‌نمایید، امکان داشتن حالت ضربدر یا قیچی را داشته که با برداشتن یک گام یا قدم در این نقاط مقابل هدف باشید جفت دسته آنتن موازی از حالت ضربدر یا قیچی خارج می‌گردد.

این مسیر و ضربدرها را به دست خواهید آورد تا محدوده‌ای که به مرکز هدف برسید در محدوده مرکز هدف جفت دسته آنتن موازی که ضربدر می‌شود با برداشتن کام یا یک‌قدم از هم باز نمی‌شود البته در نظر داشته باشید که با ترشهولد سطح و حجم بر روی اعداد بالا برای اهداف با ابعاد بزرگ درصحنه کار اصلی است که هرچند قدم هم در مرکز هدف بر می‌دارید جفت دسته آنتن موازی از حالت قیچی یا ضربدر باز نمی‌شود.

فلزیاب آنتنی فرکانسی وی دی ای حفره

فلزیاب آنتنی اگر حفره و جای دست خورده یا کانال و مسیر بخواهد تشخیص دهد باید تنظیمات تشخیص حفره یا چاه یا تونل یا جای خالی یا جای دست خورده یا سرداب یا کانال و اتاقک را دارا باشد و باید از دسته فلزیاب آنتنی یا ردیاب الکترونیکی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی در دسته تفکیک دار با اعداد وی دی ای VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ادیت EDIT و ترشهولد سطح و حجم یا با اندازه هدف IND SIZE باشد.

این دسته یابنده تنظیمات خاص جداسازی را برای تفکیک فلزات و بخصوص طلا را در عمق دارا است ولی تنظیمات جریان تشخیص جای دست خورده و تونل و کانال و حفره غیر طبیعی با طبیعی را نیز طبق اصول جریان تشخیص در فرکانس را دارد و این خصوصیات از شرایط تشخیص بازتاب برگشت میدان آن‌ها در تنظیمات تعیین می‌گردد.

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات