فلزیاب پیشتاز

فلزیاب آنتنی چه ویژگی هایی دارد؟

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

فلزیاب فرکانسی و آنتنی خوراکی

فلزیاب آنتنی خوراکی توان جداسازی فلزات و طلا و منابع را طبق اصول تفکیک با شرایط حذف میدان‌های مزاحم را ندارد و یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که فرکانسی می‌باشد و دارای مدار الکترونیکی راداری طبق اصل رادار می‌باشد.

تعیین تنظیمات در عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم می‌توان هدف اصلی را تشخیص داده و تفکیک نمود و در جداسازی ذرات مزاحم یا فلزات دیگر با تغییر تنظیمات در عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم می‌توان خطا یا نقاط ایجادکننده بحران یا میدان‌های مزاحم از دیگر منابع را تشخیص داده و مشخص نمود.

فلزیاب تصویری پروکس 11000 کورنت

طراحی آنتن خاص تفکیک در فلزیاب

آنچه طراح فلزیاب در طراحی آنتن، سنسور، لوپ، کوئل یا سرجستجوگر در نظر می‌گیرد با نوع طراحی مدار آن یابنده ارتباط یا تناسب عملکردی دارد و طراحی آنتن در یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی مربوط به جریان عملکرد مغناطیس است.

در یابنده فرکانسی که طبق اصول رادار طراحی‌شده است نوع آنتن یا سنسور فرکانسی مانند التراسونیک یا مادون‌قرمز یا نوری حرارتی بنابر نوع مدار و تشخیص فرکانس و انتشار و بازتاب طراحی‌شده است و در زمانی که یک یابنده با آن نوع آنتن یا سرجستجوگر یا سنسور توان تفکیک طلا در عمق را دارد بیانگر این است.

طراح مدار و آنتن یا سرجستجوگر دارای علم کامل در طراحی و انطباق مدار با آنتن و سرجستجوگر یا سنسور مربوط می‌باشد و یابنده فرکانسی که دارای عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم است و طبق اصول رادار طراحی‌شده است.

طراح آن قطعات موردنظر را برای همان سیستم در اصول در نظر می‌گیرد و اصل این است که با آن قطعات یا آنتن یا سرجستجوگر یا سنسور و طراحی‌شده توان تفکیک طلا و فلزات در عمق داشته و می‌تواند در عمق فلزات و طلا را از هم جداسازی نماید.

فلزیاب آنتنی ردیاب شعاع زن راداری

آنتنی که ردیاب قوی باقدرت شعاع زنی طبق اصول رادار باشد در کل یک فلزیاب آنتنی باقدرت تفکیک با پیروی از جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE با انتشار فرکانس خواهد بود.

فلزیاب آنتنی که ردیاب شعاع زن از دسته راداری باشد باوجود تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات ابعاد هدف یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم و تنظیمات جی ای بی ادیت GEB EDIT توان شعاع زنی RADIUS در ردیابی TRACING را برای نقطه زنی NON MOTION / DC افزایش می‌دهد.

فلزیاب آنتنی باقدرت ردیابی و شعاع زن راداری

شعاع زنی در ردیاب‌های فرکانسی یا فلزیاب آنتنی فرکانسی که تنظیمات ویژه با اصول تفکیک عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم را دارند شرایط خاص جستجو با حرکت های علمی را دارا هستند تا اپراتور یا کاربر بتواند وضعیت مرکز هدف اصلی را با دقت مشخص نماید.

یابنده فرکانسی یا فلزیاب آنتنی که ردیابی و شعاع زنی می‌نماید مانند رادار قدرت تفکیک فلزات و طلا را در عمق دارا هست ولی اپراتور یا کاربر نیز باید شرایط درست عملیات جستجو را به انجام رساند تا امکان موفقیت درصحنه کار اصلی را افزایش دهد و بتواند وضعیت مرکز هدف اصلی را مشخص نماید.

درمجموع قدرت عملیات یابنده فرکانسی در تفکیک طلا و فلزات در عمق اثبات‌شده است ولی نحوه اصول رفتار اپراتور یا کاربر در رعایت درست جستجو نمودن نیز اصل کار را تضمین می‌نماید و مطرح می‌باشد.

فلزیاب آنتنی تفکیک طلا با دقت بالا

فلزیاب آنتنی که فرکانسی است توان تفکیک طلا را در عمق خواهد داشت و ردیاب آنتنی یا فلزیاب آنتنی تفکیک طلا با دقت بالا را در صورتی می‌تواند انجام دهد.

آن فلزیاب آنتنی دارای مدار طراحی‌شده طبق اصول رادار با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد.

فلزیاب آنتنی با دارا بودن این نوع تنظیمات شرایط تفکیک طلا در عمق زیاد را دارا است و مهارت اپراتور ردیاب آنتنی یا فلزیاب آنتنی درزمینهٔ تعیین تنظیمات و مختصات یابی می‌تواند ضمانت کار با فلزیاب آنتنی برای موفقیت در زمان تمرین و صحنه کار اصلی باشد.

فلزیاب آنتنی فرکانسی جداسازی تشخیص خطا

مطلوب ترین عمل در یابنده ها این است که بتواند نقاط یا محدوده های که دارای منابع ایجادکننده خطا می‌باشد را تشخیص داده و مشخص نماید و یابنده یا فلزیاب که تنظیمات برای تفکییک فلزات و طلا و حفره و چاه و کانی‌ها و سنگ‌ها را دارا است شرایط جداسازی برای تشخیص خطا یا منابع مزاحم را خواهد داشت.

این شرایط با دقت بالا با جداسازی دقیق در یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم فراهم می‌باشد و یابنده آنتنی یا فلزیاب آنتنی فرکانسی که این تنظیمات را دارا است قدرت تشخیص و قدرت جداسازی ذرات مزاحم و کانی‌ها و سنگ‌ها را داشته و می‌تواند اپراتور یا کاربر با تعیین و تغییرات تنظیمات محدوده یا منابع ایجادکننده خطا را تشخیص داده و مشخص نماید.

این خصوصیات در آن دسته یابنده خواهد بود که بتواند در زمان تست طلا یا فلزات را در عمق تفکیک نماید و اصول کار آن برای کسب مهارت یا تشخیص در اختیار اپراتور یا کاربر قرار بگیرد تا درصحنه کار اصلی بتواند از این اصول و پاسخ و رفتار یابنده یا آشکارساز بهره ببرد.

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات